Waar is Jezus nu?


Christus is lichamelijk opgestaan na Zijn dood en zit aan de rechterhand van de Vader, vandaar regeert Hij Zijn koninkrijk en pleit voor ons, totdat Hij terugkeert om de hele wereld te oordelen en te vernieuwen.


Efeze 1:19-21

19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, 20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in den hemel; 21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;

Gebed Volwassenen

O God, druk het stempel van de eeuwigheid op mijn ogen!

Commentaar

God, Hij is, 'Ik ben die Ik ben,' en Christus is 'gisteren, vandaag, morgen, en voor altijd Dezelfde'. Van geen enkel schepsel in de wereld kan men zeggen dat het gisteren, morgen en voor eeuwig hetzelfde zal zijn. Van Jezus kunnen we zeggen; “Hij is de Alpha en Omega, de Eerste en de Laatste, Hij was, is en zal komen,” en daarom hebben zij die op Hem gegrondvest zijn, hun geluk in Hem, zij zijn standvastig zoals Hij dat is; en zij die op iets anders op bouwen, zullen verdwijnen zoals ook dat waarop zij bouwen zal verdwijnen. Er is niets in de wereld dat bestaat of het is voorbestemd te verdwijnen. Het is alleen de Christen die in Christus is, die de bestaanszekerheid van Christus heeft; en Christus kan nooit zijn dan dat wat Hij is; want het kan niet anders of God is altijd Dezelfde. Hij is te allen tijde Jahwe, 'Ik ben die Ik ben'; en Christus is Jahwe. Een Christen, en geen ander dan een Christen, is daarom stevig geborgen in Christus. Wat zijn we zonder deze geborgenheid? Wat zijn verdorven mensen? Kaf dat door de wind weggeblazen wordt! Ze zijn gras, nietigheden, weggevoerd door iedere windvlaag. Maar een Christen is een steen, een rots, gegrondvest op Jezus Christus.
Richard Sibbes (1577-1635) was een Engelse puriteinse theoloog. Sibbes stond in het begin van de 17e eeuw in Londen bekend als "de Hemelse Dokter Sibbes." Hij preekte in Gray's Inn te Londen en Master of Catherine Hall te Cambridge. Zijn meest bekende werk is The Bruised Reed and Smoking Flax. Bron: “Commentary on 2 Corinthians Chapter 1” in The Complete Works of Richard Sibbes, Volume 3 (Edinburgh, James Nichol, 1862), 426. Verder lezen “Session” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Onze God, wij geloven dat Christus gestorven en opgestaan is en is gezeten aan Uw rechterhand. Drie dagen na Zijn dood aan het kruis, stond Hij op uit de dood, zoals Hij had beloofd. Wij geloven in Zijn lichamelijke opstanding. Wij geloven in het eeuwige leven. Help ons, God, dit eeuwig te gedenken; druk het stempel van de eeuwigheid op onze ogen! Amen.
Christus is lichamelijk opgestaan na Zijn dood en zit aan de rechterhand van de Vader
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q49 Vorige vraag
    Vorige vraag