Wat is de doop?


De doop is het wassen met water in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; het verbeeldt en verzegelt onze adoptie in Christus, onze reiniging van de zonde en onze toewijding om toe te behoren aan onze Heer en Zijn kerk.


Mattheus 28:19

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Gebed Volwassenen

Moge God onze ogen openen en ons de zekerheid geven dat we zijn ware gelovigen zijn, wedergeboren, geboren uit de Geest van God, en dus kinderen van God, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen met Christus.

Commentaar

De gemeenschap waar de Christen toe uitgenodigd wordt bij de doop is geen vereniging maar een lichaam. Het is in feite het lichaam waar het gezin op een natuurlijk niveau een voorbeeld van is. Als iemand zich erbij aan zou sluiten met de misvatting dat het lidmaatschap van de Kerk is als het lidmaatschap zoals de moderne ontaarde wereld het ziet—een ophoping van mensen alsof ze een verzameling van al dan niet valse muntjes zouden zijn — zou die bij binnenkomst gecorrigeerd worden door de ontdekking dat het Hoofd van dit Lichaam zo anders is dan haar minderwaardige leden, dat ze geen eigenschappen gemeen hebben met Hem dan dat ze wat overeenkomsten vertonen. We zijn vanaf het begin geroepen om als schepselen één te worden met onze Schepper, als sterfelijke met de onsterfelijke, als verloste zondaars met de zondeloze Verlosser. Zijn aanwezigheid, de wisselwerking tussen Hem en ons, moet altijd de overweldigend dominante factor in het leven zijn dat wij moeten leiden binnen het Lichaam, en elke opvatting van de christelijke gemeenschap, die niet in de eerste plaats gemeenschap met Hem betekent heeft geen recht van spreken.
C. S. Lewis (1898–1963) was schrijver en leraar in de Engelse literatuur aan de universiteit van Oxford en later ook aan de universiteit te Cambridge. Lewis schreef diverse soorten literatuur, zoals commentaren, kinderboeken, (non-)fictie en theologie. Zijn meest bekende werken zijn Onversneden Christendom, Brieven uit de hel en de Kronieken van Narnia. Mede als gevolg van gesprekken met gelovige collega's van de universiteit te Oxford, o.a. met J.R.R. Tolkien, bekeerde hij zich tot het christendom. Lewis keerde na zijn bekering terug tot zijn anglicaanse wortels in de Engelse kerk. Bron: Weight of Glory (New York: HarperCollins, 2001), 166. Verder lezen “Vocation” and “Baptism” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Onze God, wij geloven dat U de enige ware en levende God bent: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij zijn in Uw naam gedoopt. We bidden of U ons wilt helpen om altijd te beseffen dat we ware gelovigen zijn, wedergeboren, geboren uit de Geest van God, en dus Uw kinderen. En het is als Uw kinderen dat wij tot U bidden, onze Vader. Amen.
De doop is het wassen met water in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q44 Vorige vraag
    Vorige vraag