Wat zijn de sacramenten?


De sacramenten die door God ons gegeven zijn en door Christus ingesteld, namelijk de doop en het avondmaal, zijn zichtbare tekenen en zegels dat we samen verbonden zijn, als een gemeenschap van geloof door zijn dood en opstanding. Door ons gebruik ervan verklaart en verzegelt de Heilige Geest de beloften van het evangelie aan ons.


Romeinen 6:4

Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Gebed Volwassenen

O Jezus, arm en onbemind, onbekend en veracht, wees mij genadig, en laat mij me niet schamen u te volgen. O Jezus, gehaat, belasterd en vervolgd; wees mij genadig, en laat mij niet bang zijn om U te volgen. O Jezus, verraden en verkocht tegen een verachtelijke prijs, wees mij genadig, en maak me tevreden te zijn als mijn Meester. O Jezus, bekleed met een kleed van smaad en schande, wees mij genadig, en laat mij niet mijn eigen eer zoeken. O Jezus, beledigd, bespot, en bespuugd, wees mij genadig, en laat mij met lijdzaamheid de wedstrijd lopen die voor mij ligt . O Jezus, gesleept naar de paal, gegeseld, en badend in het bloed, wees mij genadig, en laat mij niet opgeven in de hitte der verdrukking. O Jezus, gekroond met doornen en geprezen in spot; O Jezus, belast met onze zonden, en de vloeken van het volk, O Jezus, beledigd, met smaadheid aangedaan, geslagen, overweldigd met verwondingen, verdriet, en vernederingen; O Jezus, hangend aan het vervloekte hout, het hoofd buigend, de geest gevend, wees mij genadig, maak mijn hele ziel aan uw heilige, nederige, en lijdende geest gelijk. O Gij, die uit liefde voor mij zo’n oneindigheid aan lijden en vernederingen hebt ondergaan, ‘ontledig mij’ helemaal, opdat ik mij verheug in het dagelijks opnemen van mijn kruis en ik U zal volgen.

Commentaar

Dit zeg ik over de doop en het heilig avondmaal: 'In het juiste en bedoelde gebruik ervan kunnen ze niet belangrijk genoeg geacht worden: Maar als ze misbruikt worden voor doeleinden waarvoor ze niet gegeven werden en als men er naar kijkt als of ze in zichzelf het heil voor de mens bevatten en aan de mens overdragen, worden ze ontheiligd.' Laten we dan van nu af aan leren hoe we Gods instellingen moeten gebruiken—We moeten er dankbaar voor zijn, we moeten ze in ere houden, we moeten daarin opzien naar God en daardoor van God verwachten dat Hij Zijn genade en vrede aan ons meedeelt. Men moet er eerbied en ontzag voor hebben, maar er geen afgod van maken, men moet er als middel gebruik van maken, maar het niet zien als doel op zich. Niemand mag zichzelf beter achten dan een ander simpelweg omdat hij deel heeft genomen aan welke instelling dan ook. Het heilig avondmaal zoals ingesteld door Christus. Aangaande dit onderwerp zou ik het volgende advies willen geven: 1. Zorg voor het juiste zicht op dit sacrament— Niemand die verlangt God te dienen en te eren mag het zichzelf onthouden. Toch moet niemand denken dat het uitvoeren van deze plicht, zulke bekoring in zich draagt dat het hem tot aanbeveling bij God kan dienen. Het is Christus alleen die ons kan redden, door wie we gesterkt zijn tot heilige gehoorzaamheid. 2. Probeer de geweldige waarheid die erin verklaard wordt te begrijpen—hier zie je Christus aan die Zich voor jou gegeven heeft. In het gebroken brood en de vergoten wijn zie je Zijn zielenstrijd zelfs tot in de dood, zelfs die strijd die jouw schuld verzoend heeft, en die de vergeving van jouw zonden heeft verkregen . Laat die aanblik je vervullen met een heilige vreugde en dankbaarheid en laat het je de moed geven om tot God te naderen. 3. Kijk vooruit naar het feest dat voor je bereid wordt in de hemel—Snel, heel snel zal je geroepen worden om deel te nemen aan “het avondmaal van het Lam in de hemel” en zal je daar de Verlosser en de verlosten samen feest zien vieren in oneindige zaligheid. Zie dus uit naar die gezegende dag en laat het je enige streven zijn om “het bruidskleed” te bemachtigen dat je toegang zal geven om een welkome gast aan die tafel te zijn.
Charles Simeon (1759–1836) was gedurende 49 jaar rector van de Trinity Church te Cambridge. De leiding werd Simeon aangeboden toen hij aan de universiteit aan het afstuderen was. In het begin toonden de gemeenteleden hun ongenoegen over zijn prediking door hem frequente te onderbreken en door de kleine deuren van hun kerkbanken te blokkeren, zodat niemand kon zitten. Simeon is het meest bekend van zijn 21 werken Horae Homilecticae – een verzameling van uitgebreide preekschetsen van alle 66 boeken van de Bijbel. Bron: “The Bible Standard of Religion” and “The Lord’s Supper” in Horae Homilecticae: or Discourses (Principally in the Form of Skeletons) and Forming a Commentary upon Every Book of the Old and New Testament(London: Holdsworth & Ball, 1832), Volume III, 542–543 and Volume XI, 557–559. Verder lezen “Sacraments” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Heere Jezus, arm, onbekend en gehaat, ontferm U over ons; en laat ons niet beschaamd zijn om U te volgen. Jezus, verraden, beledigd en bespot, ontferm U over ons; en laat ons niet onze eigen eer zoeken. Jezus, met doornen gekroond, onze zonden dragend en gestorven aan het kruis, ontferm U over ons; help ons om U met hart en ziel, verstand en kracht lief te hebben. Jezus, vanwege Uw grote liefde leed en stierf U. Wij bidden dat wij met vreugde dagelijks ons kruis mogen dragen en U mogen volgen. Moge onze doop en het brood en de beker van het Avondmaal ons helpen om een nieuw leven in U te leven. Amen.
De doop en het Heilig Avondmaal
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q43 Vorige vraag
    Vorige vraag