Met welke houding moeten we bidden?


Met liefde, volharding en dankbaarheid; in nederige gehoorzaamheid aan Gods wil, wetend dat Hij ter wille van Christus onze gebeden altijd verhoort.


Filippenzen 4:6

6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

Gebed Volwassenen

Het gebed dat aan alle gebeden vooraf gaat is: “Mag het de ware ik zijn die spreekt. Mag het de ware U zijn tot wie ik spreek.”

Commentaar

Voordat je begint met bidden, stel je ziel deze vragen: Met welk doel, o mijn ziel, heb je je teruggetrokken op deze plaats? Ben je niet gekomen om in gebed met God te spreken? Is Hij aanwezig; zal Hij je horen? Is Hij genadig; zal Hij je verhoren? Is je zaak gering; gaat het niet om het welzijn van je ziel? Welke woorden zul je gebruiken om Hem tot mededogen te bewegen? Om je voorbereiding compleet te maken bedenk dan bij jezelf dat je niet meer dan stof en as bent en Hij de grote God, de Vader van onze Heere Jezus Christus, Die zichzelf kleedt met licht alsof het een kledingstuk is; dat jij slechts een vuile zondaar bent, Hij een heilig God; jij slechts een kronkelende worm, Hij de almachtige Schepper. Vergeet niet in al je gebeden de Heere te danken voor Zijn genade. Wanneer je bidt, laat dan liever je hart zonder woorden zijn, dan je woorden zonder hart. Het gebed zal een mens zich van zijn zonden laten afkeren, of de zonde zal een mens verleiden te stoppen met bidden.
John Bunyan (1628–1688) stond bekend als de ketellapper van Elstow. Bunyan onderging een radicale bekering en werd een voorname Puriteinse prediker. Toen zijn populariteit groeide, werd Bunyan steeds meer het doelwit van laster en smaad. Uiteindelijk werd hij gevangen genomen. Tijdens zijn tijd in de gevangenis is hij aan zijn bekendste werk begonnen: The Pilgrim's Progress (De Christenreis), waarvan de eerste druk in 1678 verscheen. Bron: “Mr. John Bunyan’s Dying Saying: Of Prayer” in The Works of That Eminent Servant of Christ John Bunyan, Volume 1 (Philadelphia: John Ball, 1850), 47. Verder lezen “Omniscience” and “Sovereignty” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Heere, als wij nu tot U bidden, help ons om met ons hele hart tot U te spreken. Herinner ons eraan dat we bidden tot de ene, ware en levende God. En daarom bidden we ... [ga verder in het gebed]. Amen.
Met liefde, volharding en dankbaarheid
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q39 Vorige vraag
    Vorige vraag