Wat is bidden?


Bidden is je hart uitstorten tot God in aanbidding, smeekbede, belijden van zonde en dankzegging.


Psalmen 62:9

Vertrouw op Hem te aller tijde, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht. Sela.

Gebed Volwassenen

Laten we dagelijks bidden: “Heere, vermeerder mijn geloof.” Laten we niet twijfelen aan het feit dat, wanneer God iets zegt, dat dan zal gebeuren.

Commentaar

Omdat de vijanden van je ziel onverbeterlijk, subtiel en machtig zijn, en je geestelijke toestand niet standvastig, is het hoogst nodig dat je constant leeft onder die ontnuchterende overwegingen. Wat is meer aan te raden, wat is meer nodig voor jou dan omzichtig te wandelen, op te letten en te bidden, opdat je niet in verzoeking komt? Een besef van je eigen zwakheid en onbekwaamheid, zou altijd aanwezig moeten zijn in je gedachten en moeten blijken uit je gedrag. Omdat de verdorvenheid van de menselijke natuur een vijand is die altijd dichtbij en in je is, zolang je op aarde bent, en omdat het sterk geneigd is om iedere verleiding die van buiten komt te steunen, moet je “je hart met alle ijver bewaken”. Waak, waak ijverig, over al haar fantasieën, beweegredenen en haar neigingen. Let er op waar ze uit voortkomen en waartoe ze geneigd zijn, voordat je ook maar één van de bedoelingen die zich daar vormen, ten uitvoer brengt. Deze overweging zou de reden moeten zijn voor ieder kind van God om, zo vaak mogelijk, onderdanig, en met overtuiging nederig de knieën te buigen: om als het ware te leven bij de troon der genade en er niet vandaan te gaan tot dat je ver genoeg buiten de gevarenzone bent. Het is zeker dat hoe meer we zien van de kracht van onze vijand en het gevaar waarin we door hen verkeren, hoe meer we ons zullen oefenen in vurig gebed. Kan het jou koud en onverschillig laten, O Christen, kan je slap en zorgeloos zijn, terwijl de wereld, het vlees en de duivel jouw onverzoenlijke en onvermoeibare tegenstanders zijn?
Abraham Booth (1734–1806) was een Engelse baptisten predikant. Booth diende 35 jaar als predikant van de Prescot Street Church in Whitechapel te London. Ook was Booth de drijvende kracht in het begin van de theologische school, wat later het Regents Park College te Oxford werd. Hij is het meest bekend van zijn werk ‘The Reign of Grace’. Bron: “The Reign of Grace” in Booth's Select Works (London: Chidley, 1839), 187–188. Verder lezen “Prayer” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Heere, vermeerder ons geloof. U bent onze toevlucht. Help ons om U altijd te vertrouwen. We storten ons hart voor U uit, God, wetende dat U de God van de waarheid bent en dat alles wat U belooft, zal gebeuren. En dus bidden we ... [ga nu zelf door met bidden]. Amen.
Bidden is je hart uitstorten tot God
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q38 Vorige vraag
    Vorige vraag