Daar we gered zijn door genade alleen, door geloof alleen, waar komt dan dit geloof vandaan?


Alle gaven die  we ontvangen van Jezus Christus, ontvangen we door de Heilige Geest, inclusief het geloof zelf.


Titus 3:4–6

4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, 5 heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; 6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;

Gebed Volwassenen

Moge God ons allen genadig zijn en door Zijn Geest ons de ogen openen zodat wij de glorie van het kruis mogen zien.

Commentaar

We moeten beseffen dat het christelijk geloof de eenvoudigste religie van de wereld is, omdat het de enige religie is waarin God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest al het werk doen. God is de Schepper; het feit dat we bestaan ligt niet in onze handen, nog het bestaan van andere dingen. We kunnen dingen vormgeven, maar we kunnen het feit dat ze bestaan, niet veranderen. We kunnen niets doen om onze redding te bewerkstelligen, want Jezus heeft alles al gedaan. Wij hoeven niets te doen. In elke andere religie moet je iets doen, maar in het christendom hoeven we niets te doen; God heeft alles al gedaan: Hij heeft ons geschapen en Hij heeft Zijn Zoon gezonden; Zijn Zoon is gestorven en omdat Zijn Zoon oneindig is, draagt Hij onze hele schuld. Wij hoeven onze eigen schuld niet te dragen, en we hoeven ook niet de verdienste van Christus te verdienen. Hij doet alles. Dus in een bepaald opzicht is het de makkelijkste religie van de wereld.
Francis Schaeffer (1912–1984) was een Amerikaanse presbyteriaanse predikant en filosoof. Schaeffer is het meest bekend van zijn schrijven en zijn instelling van de L'Abri ("The Shelter") gemeenschap in Zwitserland. Hij schreef 22 boeken, de meest bekende zijn de trilogie The God Who Is There, Escape from Reason, en He Is There and He Is Not Silent evenals van zijn A Christian Manifesto. Bron: “The God Who Is There” in The Francis A. Schaeffer Trilogy: The Three Essential Books in One Volume (Wheaton: Crossway, 1990), 182–183. Verder lezen “Effectual Calling” in Concise Theology, by J. I. Packer. “Full Assurance” in A Faith to Live By, by Donald Macleod.

Gebed Kinderen

Heere God ontferm U over ons, en open onze ogen door Uw Heilige Geest om de glorie van het kruis te zien. Amen.
Van de Heilige Geest
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q35 Vorige vraag
    Vorige vraag