Wat eist God in het vierde en vijfde gebod?


In het  vierde gebod eist God, dat we op de sabbatdag de tijd door brengen in gemeenschappelijke  en persoonlijke aanbidding van God, rusten van dagelijkse werkzaamheden, de Heere en andere mensen dienen en zo ons voor te bereiden op de eeuwige sabbat. In het vijfde gebod eist God, dat wij onze vader en onze moeder liefhebben en eren, ons onderwerpen aan hun goddelijke discipline en opvoeding.


Leviticus 19:3

Want ieder zal zijn moeder en zijn vader vrezen, en Mijn sabbaten houden; Ik ben de HEERE, uw God!

Gebed Volwassenen

Met Christus is niets onmogelijk. Hij kan harten, die zo hard lijken als een molensteen, verzachten. Hij kan een koppige wil ombuigen die al jaren ingesteld was op het behagen van het eigen ik, die ingesteld was op de zonde en de wereld. Hij kan met onweerstaanbare kracht scheppen, herscheppen en vernieuwen, afbreken en opbouwen en tot leven brengen. Laten we vasthouden aan deze gezegende waarheid en het nooit loslaten. Laten we bidden om een goed verstaan van de wet van de sabbat. Laten we deze dag heiligen en aan God geven.
John Charles Ryle (1816–1900) was de eerste Anglicaanse bisschop van Liverpool. Ryles aanstelling was een aanbeveling van minister-president Benjamin Disraeli. Naast schrijver en pastor was hij een atleet die roeide en cricket speelde voor Oxford University. Hij was eveneens verantwoordelijk voor het bouwen van meer dan veertig kerken.
Bron: Luke by J. C. Ryle, series editor Alister E. McGrath (Wheaton: Crossway, 1997), 187.

Commentaar

Het woord van God gebiedt dingen die je tegen de borst stuiten en die je niet doet. Het zegt je: Uw God is één (Deut. 6:4); aanbid één God. Het liefst wil je die woorden “één God” weg stoppen. Je krijgt te horen dat je de sabbat op een geestelijke manier moet vieren, in de hoop van de toekomstige rust die de Heere je heeft beloofd .... Maar jij wilt vooral rusten om te kunnen werken, terwijl je zou moeten werken om te kunnen rusten. Je krijgt te horen: Eer je vader en moeder (Ex. 20:12). [Maar] jij stapelt de ene belediging op na de ander naar je ouders toe, beledigingen die jij zelf zeker niet van jouw kinderen zou accepteren. In de Heilige Geest, dat wil zeggen in de gave van God, is ons eeuwige rust beloofd. Hiervan hebben we het onderpand al gekregen. Dat is wat de apostel zegt: Die ons de Geest als onderpand gaf (2 Kor 1:22). Als we het onderpand hebben ontvangen dat we in vrede mogen zijn in de Heere en in onze God, dan zullen wij ook in Hem zijn van wie wij dat onderpand van eeuwige rust hebben ontvangen. Dat zal de sabbat van sabbatten zijn. Dus het gebod over de Sabbat moeten we op een geestelijke manier erkennen. God heiligde de zevende dag, toen hij al Zijn werk gedaan had, zoals we lezen in Genesis ... God rustte van zijn werken (Gen 2:2-3). Het was niet omdat God moe was dat de tekst zegt dat God rustte van zijn werken, maar dat woord bevat een belofte van rust voor jou terwijl je zwoegt. God rustte, om jou te laten begrijpen dat ook jij zal rusten ... en rusten zonder einde. Eer je vader en moeder (Ex. 20:12). Het zijn jouw ouders die je ziet wanneer je voor het eerst je ogen opent. Als iemand zijn ouders niet eert, is er dan iemand die hij zal ontzien? Verander je gewoonten. U hebt eerst de wereld lief gehad; heb nu God lief. U hield eerst van de onbenulligheden van het kwaad en u heeft tijdelijke genoegens liefgehad; heb nu uw naaste lief.
Augustinus van Hippo (354–430) diende als bisschop van Hippo in Noord-Afrika wat destijds Romeins was. Tevens was Augustinus ook filosoof en theoloog. Augustinus wordt beschouwd als een heilige en kerkleraar door zowel de katholieke kerk als de Anglicaanse gemeenschap. Hij schreef een verslag van zijn bekering in zijn ‘Confessions’, wat zijn meest bekende werk is. Hij was ook één van de meest productieve Latijnse auteurs op het gebied van overgeleverde werken met honderden afzonderlijke titels (inclusief apologetische werken, teksten en commentaren gebaseerd op de christelijke leer). Meer dan 350 van zijn preken zijn bewaard gebleven.
Bron: “Sermon 9” in Saint Augustine: Essential Sermons, uitgegeven door Daniel Doyle en vertaald door Edmund Hill (New York: New City Press, 2007), 27–28, 30–32.
Nadere informatie: “Worship” and “The Family” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Wij danken U, onze God, dat met Christus niets onmogelijk is. Met onweerstaanbare kracht kan hij harten vermurwen, Hij kan scheppen en herscheppen, vernieuwen en afbreken, opbouwen en tot leven brengen. Help ons om deze waarheid te onthouden. Wij bidden U ons te helpen om Uw geboden te begrijpen en te gehoorzamen. Amen.
In het vierde, dat we op de sabbatdag de tijd door brengen in aanbidding van God. In het vijfde, dat wij onze vader en onze moeder liefhebben en eren.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q10 Vorige vraag
    Vorige vraag