Hoe kunnen we God verheerlijken?


We verheerlijken God door ons in Hem te verheugen, van Hem te houden, op Hem te vertrouwen en door Zijn wil, voorschriften en wet te gehoorzamen.


Deuteronomium 11:1

Daarom zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, en gij zult te allen dage onderhouden Zijn bevel, en Zijn inzettingen, en Zijn rechten, en Zijn geboden.

Gebed Volwassenen

God geve het dat we allemaal bij die gelukkigen mogen horen. Als we God onze God mogen noemen, zullen wij – door de Heilige Geest – er naar streven om te worden zoals God; wij zullen Zijn Goddelijk beeld op onze zielen gedrukt zien, en ernaar streven om volgelingen te zijn van die God, Die onze Vader is. Of we nu eten of drinken, of wat we ook doen, wij zullen alles tot Gods eer doen. U, die kunt zeggen dat God uw God is, God helpe u van nu af aan om Hem meer en meer te verheerlijken. Als God uw God is, als de liefde van God uw hart vervult, zult u bij elke gelegenheid bereid zijn om alles te doen om Zijn eer en heerlijkheid te bevorderen. O God, wees Gij hun God, en geef hen dat hun God, en de Heere Jezus, hun glorie zullen zijn. Amen.
George Whitefield (1714 -1770) is een Engelse opwekkingsprediker. Whitefield stak de Atlantische Oceaan dertien keer over en heeft vierendertig jaar in heel Engeland en Amerika gepreekt(tijdens de periode die bekend staat als The Great Awakening). Zijn stem kon over grote afstanden worden gehoord, en op een gegeven moment werd gemeld dat hij gehoord werd door meer dan dertigduizend mensen (in de open lucht). Whitefield heeft meer dan achttien duizend keer gepreekt in zijn leven; minder dan negentig preken zijn bewaard gebleven.
Bron: ‘Sermon LXXIII: God a Believer’s Glory’ in Sermons on Important Subjects by the Rev. George Whitfield (London: Fisher, Son & Jackson, 1832), 764–768.

Commentaar

Het hele leven van een christen zou alleen moeten bestaan uit lof en dank aan God. We zouden niet zo maar moeten eten, drinken of slapen maar ons eten, slapen, werken en spreken dus alles zouden we moeten doen met God tot Zijn heerlijkheid en eer. Omdat wij alles van God ontvangen, zouden we alles ook weer aan Zijn voeten moeten neerleggen, en zeggen: ‘Ik wil niet in de weg van de zonde leven, wat niet in de gunst van God kan bestaan.’ We verheerlijken God als we Hem in onze zielen verhogen boven alle schepselen in de wereld, als we Hem de hoogste plaats in onze liefde en in onze vreugde geven, en wanneer al onze genegenheden gericht zijn op Hem als het hoogste Goed. Dit wordt ook in ons verzet gezien als wij niet voor wie dan ook willen zondigen tegen God door aan onze genegenheden te vragen: ‘Wie heb ik behalve U in de hemel?" Door het verbond is God onze God; want Hij heeft Zichzelf aan ons verbonden. Elke gelovige christen heeft de titel: “overgegeven aan Hem”. God is zijn deel en erfenis. Hierin, dat God onze God is, ligt meer troost dan het hart van de mens kan bevatten. Deze troost is groter dan een mensenhart. En daarom, hoewel we misschien niet kunnen zeggen dat rijkdom, eer of vrienden ons deel zijn, kunnen we toch zeggen dat we alles in Hem hebben als we in staat zijn door de Geest van het geloof te zeggen dat God onze God is. Zijn wijsheid is er voor ons om de weg te vinden die goed voor ons is; als we onder de schuld van de zonde verkeren, is Zijn genade er voor ons om ons te vergeven; als wij noden en behoeften hebben, is Zijn algenoegzaamheid er voor ons, om te voorzien in wat we nodig hebben. Als God onze God is, is alles wat Hij kan en heeft, van ons. God zal er Zelf voor zorgen dat Zijn heerlijkheid ons levensdoel zal worden zodat Hij Zich aan ons kan geven.
Richard Sibbes (1577-1635) was een Engelse puriteinse theoloog. Sibbes stond in het begin van de 17e eeuw in Londen bekend als "de Hemelse Dokter Sibbes." Hij preekte in Gray's Inn te Londen en Master of Catherine Hall te Cambridge. Zijn meest bekende werk is The Bruised Reed and Smoking Flax.
Bron: ‘Divine Meditations’ in The Complete Works of Richard Sibbes, Volume VII (Edinburgh: James Nichol, 1864), 185–186, 216, 221.
Nadere informatie: “Glory”, “Enterprise”, and “Holiness” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Heere God, wij vragen U dat U ons leert om U te volgen. Wat we ook doen, help ons om alles tot Uw eer te doen. Help ons om U meer en meer te verheerlijken. Help ons om U lief te hebben, en U meer en meer te gehoorzamen. Vul onze harten met Uw liefde, zodat we altijd bereid zijn om alles tot Uw eer en glorie te doen. Amen.
Door van Hem te houden, en door Zijn wil, voorschriften en wet te gehoorzamen.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q6 Vorige vraag
    Vorige vraag