Hoe en waarom schiep God ons?


God heeft ons, mannen en vrouwen, geschapen naar Zijn beeld om Hem te kennen, Hem lief te hebben, met Hem te leven en Hem te verheerlijken. En het is terecht dat wij, die zijn gemaakt door God, tot Zijn heerlijkheid moeten leven.


Genesis 1:27

En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

Gebed Volwassenen

Om Christus’ wil vraag ik U, o God, om mij nu helemaal als Uw eigendom aan te nemen en als zodanig met mij om te gaan, of U mij nu verdrukking of voorspoed geeft. Doe wat U wilt met mij als Uw kind. Voortaan behoor ik in geen geval meer op te treden als was ik van mijzelf. Als ik ooit nog gebruik maak van één van mijn krachten om iets te doen dat niet bijdraagt aan de glorie van God, handel ik voor mijn eigen rekening en gedraag ik me als was ik van mijzelf en niet als Uw kind, dat van het verheerlijken van U zijn levenswerk maakt.
Jonathan Edwards (1703–1758) was een koloniaalse Amerikaanse prediker, theoloog en filosoof. Edwards werd pastor van zijn kerk in Northampton, Massachusetts in 1726. Hij werd bekend vanwege zijn preek ‘Zondaren in de hand van een toornig God’ alsmede door zijn vele boeken zoals over het doel waarvoor God de wereld schiep, en een verhandeling betreffende religieuze genegenheden. Edwards stierf kort na het beginnen van zijn voorzitterschap aan het College of New Jersey (later Princeton University) aan een inenting tegen de kinderpokken.
Bron: ‘Memoirs of Jonathan Edwards’ in The Works of Jonathan Edwards, Volume 1 (London: William Ball, 1840), lxvii.

Commentaar

De eer van God is het belangrijkste waarnaar Gods kinderen moeten verlangen. Het is het onderwerp van één van de gebeden van onze Heere Zelf: ‘Vader, verheerlijk Uw Naam!’ (Johannes 12:28 HSV.) Het is het doel waartoe de wereld geschapen werd, en het doel waartoe de heiligen worden geroepen en bekeerd. Het belangrijkste waarnaar we moeten streven, is dat ‘God in alles verheerlijkt wordt’ (1 Petrus 4:11 HSV.). Hij alleen verdient het om alle eer te ontvangen. We geven Hem alle eer en lof, en verheugen ons erin dat Hij de Koning der Koningen en de Heere der Heeren is. Waar zijn onze harten op gericht? Wat hebben we het meest lief? Zijn onze voornaamste verlangens gericht op de dingen van de aarde, of op de dingen in de hemel? Gericht zijn op slechts één ding is het grote geheim van geestelijke bloei. Als onze ogen niet duidelijk kunnen onderscheiden, kunnen we niet lopen zonder te struikelen of te vallen. Wanneer we proberen te werken voor twee verschillende meesters, kunnen we er zeker van zijn dat we geen van beiden tevreden zullen stellen. Zo is het ook met betrekking tot onze zielen. We kunnen God en de wereld niet tegelijkertijd dienen. Het is zinloos om dit te proberen, omdat het onmogelijk is. God moet Koning zijn over onze harten. Zijn wet, Zijn wil en Zijn voorschriften moeten onze eerste aandacht ontvangen. In Gods ogen hebben wij allemaal talenten. Alles waarmee we God kunnen verheerlijken, is een talent; onze gaven, onze invloed, ons geld, onze kennis, onze gezondheid, onze kracht, onze tijd, onze zintuigen, ons verstand, ons intellect, ons geheugen, onze gevoelens, het voorrecht om leden van Gods kerk te zijn, het voordeel dat we de Bijbel hebben — het zijn allemaal talenten. Vanwaar kwamen al deze dingen? Welke hand heeft ze ons toegekend? Waarom zijn we wie we zijn? Waarom zijn we geen wormen, die over de aarde kruipen? Er is maar één antwoord op al deze vragen. Alles wat we hebben, hebben we te leen gekregen van God. We zijn Gods rentmeesters. We zijn Gods schuldenaren. Laten deze gedachten diep in onze harten indalen.
John Charles Ryle (1816–1900) was de eerste Anglicaanse bisschop van Liverpool. Ryles aanstelling was een aanbeveling van minister-president Benjamin Disraeli. Naast schrijver en pastor was hij een atleet die roeide en cricket speelde voor Oxford University. Hij was eveneens verantwoordelijk voor het bouwen van meer dan veertig kerken.
Bron: Expository Thoughts on the Gospels: St. Matthew (New York: Robert Carter & Brothers, 1870), 51–56, 336–337.
Nadere informatie: “What is Man?” in A Faith to Live By, by Donald Macleod; “Humanness” and “Creation” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Onze God, wij zijn naar Uw beeld gemaakt en zijn van U. Help ons om alle dingen tot Uw eer te doen, en om U tijdens ons hele leven te verheerlijken. Amen.
God heeft ons, mannen en vrouwen, geschapen naar Zijn beeld om Hem te verheerlijken.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q4 Vorige vraag
    Vorige vraag