Wat is geloof in Jezus Christus?


Geloven in Jezus Christus is erkennen dat alles wat God heeft geopenbaard in Zijn Woord waar is en Hem volledig vertrouwen, ook betekent het op Hem en Hem alleen te vertrouwen als het gaat om je redding, zoals die ons aangeboden wordt in Zijn Evangelie.


Galaten 2:20

Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

Gebed Volwassenen

Laten we samen met de discipelen bidden, “Heere, doe ons geloof toenemen” en met de arme man uit het evangelie, “Heere, ik geloof, kom mijn ongeloof tegemoet”.

Commentaar

Over het algemeen is de beste, en de duidelijkste en volmaaktste definitie van rechtvaardigend geloof op basis van de Bijbel, die ik kan bedenken, dit: geloof is dat je ziel de openbaring van Jezus Christus als onze Verlosser geheel omarmt. Het heet geloven, want geloven is de eerste daad van de ziel in het omarmen van een verhaal of openbaring: en het omarmen van een openbaring of verklaring wanneer je deze vertrouwt, is een betere omschrijving van geloven, dan houden van of kiezen. De definitie had je met deze woorden kunnen uitdrukken: geloof is het door de ziel volledig vasthouden van en berusten op de openbaring van Jezus Christus als onze Redder – Of als volgt: geloof is wanneer de ziel de waarheid van God omarmt, dat Jezus Christus geopenbaard is als onze Redder – Of als volgt: geloof is dat de ziel geheel berust in, en afhankelijk is van de waarheid van God, waarin Christus als onze Redder geopenbaard is. Het is dat je met heel je ziel instemt met de waarheid, en die waarheid omarmt. Het is een totale overgave van het verstand en het hart aan de openbaring, een vereenzelviging ermee, een wil om het te gehoorzamen met geloof en met toewijding en genegenheid.
Jonathan Edwards (1703–1758) was een koloniale Amerikaanse prediker, theoloog en filosoof. Edwards werd pastor van zijn kerk in Northampton, Massachusetts in 1726. Hij werd bekend vanwege zijn preek ‘Zondaren in de hand van een toornig God’ alsmede door zijn vele boeken zoals over het doel waarvoor God de wereld schiep, en een verhandeling betreffende religieuze genegenheden. Edwards stierf kort na het beginnen van zijn voorzitterschap aan het College of New Jersey (later Princeton University) aan een inenting tegen de kinderpokken. Bron: “Concerning Faith” in The Works of Jonathan Edwards, Volume 2 (London: Ball, 1839), 580. Verder lezen “What is Faith?” in A Faith to Live By, by Donald Macleod. “Knowledge” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Heere, vermeerder ons het geloof. Heere, help ons ons ongeloof te overwinnen. Help ons Christus te ontvangen en op Hem alleen te rusten tot zaligheid. Amen.
Het op Hem en Hem alleen te vertrouwen als het gaat om je redding, zoals die ons aangeboden wordt in Zijn Evangelie.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q30 Vorige vraag
    Vorige vraag