Waarom moet onze Verlosser waarlijk God zijn?


Opdat door zijn Goddelijke natuur Zijn gehoorzaamheid volmaakt en genoegzaam zou zijn, en opdat Hij in staat zou zijn de rechtvaardige toorn van God tegen de zonde  te dragen en de dood te overwinnen.


Handelingen 2:24

Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden.

Gebed Volwassenen

Ik kan niet meer doen dan voor jullie bidden. Ik bid dat God medelijden met jullie heeft en voor jullie zorgt en jullie voorziet van de beste middelen voor het welzijn van jullie zielen. En dat God zelf het op Zich zal willen nemen om jullie hemelse Vader te zijn en de machtige Verlosser van jullie onsterfelijke zielen. Verzuim niet voor jezelf te bidden; bid altijd tot God in het verborgene en denk vaak aan die grote dag waarop jullie moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus.
Jonathan Edwards (1703–1758) was een koloniaalse Amerikaanse prediker, theoloog en filosoof. Edwards werd pastor van zijn kerk in Northampton, Massachusetts in 1726. Hij is wijd bekend vanwege zijn bekende preek ‘Zondaren in de Hand van een toornig God’ alsmede zijn vele boeken zoals ‘Het doel waarvoor God de wereld maakte’ en ‘Een verhandeling betreffende religieuze genegenheden’. Edwards stierf aan een inenting tegen de kinderpokken kort na het beginnen van zijn voorzitterschap aan het College of New Jersey (later Princeton University).
Bron: "Farewell Sermon: Memoirs of Jonathan Edwards" in The Works of Jonathan Edwards, Volume 1 (London: William Ball, 1839), ccxlviii.

Commentaar

Laat niemand om zijn zonden treuren, want vergeving straalt ons uit het graf tegemoet. Laat niemand de dood vrezen, want de dood van de Zaligmaker heeft ons vrijgemaakt. Voor zover Hij door de dood gevangen werd gehouden, heeft hij deze vijand tenietgedaan. Hij nam de hel gevangen. Hij maakte de hel boos, toen het van Zijn vlees proefde. Jesaja, die dit heeft voorzegd, riep uit: De hel was vertoornd toen deze U tegenkwam. Het was vertoornd, want het was tenietgedaan. Het was vertoornd, want het werd bespot. Het was vertoornd, want het was verslagen. Het was vertoornd, want het was in boeien geketend. Het nam een lichaam aan en ontmoette God onder vier ogen. Het nam de aarde en stootte op de hemel. Het nam wat zichtbaar was en kwam het onzichtbare tegen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Christus is opgestaan en u bent ten val gebracht. Christus is opgestaan en de demonen zijn gevallen. Christus is opgestaan en de engelen verheugen zich. Christus is opgestaan en het leven triomfeert!
John Chrysostom (347–407) was aartsbisschop van Constantinopel. John werd geboren in Antiochië. Hij kreeg de titel Chrysostom wat “gouden mond” betekent, vanwege zijn welsprekende prediking. Hij is bekend bij de oosters-orthodoxe kerk en de katholieke kerk als een heilige en Doctor van de kerk. Chrysostom is bekend van zijn Divine Liturgy of St. John Chrysostom en zijn grote hoeveelheid homiletische werken, inclusief 67 preken over Genesis, 90 over het evangelie van Mattheüs en 88 over het evangelie van Johannes.
Bron: “Easter Sermon by John Chrysostom” in Service Book of the Holy Orthodox-Catholic Apostolic (Greco-Russian) Church translated by Isabel Florence Hapgood (New York: Riverside Press, 1906), 235–236.
Nadere informatie: “Incarnation” and “Two Natures” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Liefdevolle God, we bidden U dat U ons genadig wilt zijn en dat U voor ons wilt zorgen. We denken aan die dag waarop wij zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus, en danken U dat Zijn gehoorzaamheid en lijden ten behoeve van ons volmaakt en genoegzaam was. We danken U dat U onze hemelse Vader bent en dat Christus onze machtige verlosser is. Amen.
Opdat door zijn Goddelijke natuur Zijn gehoorzaamheid volmaakt en genoegzaam zou zijn
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q23 Vorige vraag
    Vorige vraag