Wat is onze enige hoop in leven en sterven?


Dat we niet van ons zelf zijn, maar met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, aan God en onze Zaligmaker Jezus Christus toebehoren.


Romeinen 14: 7-8

7 Want niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven. 8 Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.

Gebed Volwassenen

Heere, hier ben ik; doe met mij wat U behaagt, leg mij op wat U behaagt; ik geef mezelf ter beschikking aan U. De ambitieuze man gaat voor zijn eigen eer, maar ik geef mijzelf aan U over; de mens geeft zich over aan zijn genoegens, maar ik geef mezelf over aan U; de mens geeft zichzelf over aan zijn afgoden, maar ik geef mezelf over aan U, Heere! Welke last U op mij legt, laten Uw eeuwige armen onder mij zijn. Ik berust in Uw wil en heb geleerd om ‘Amen’ te zeggen op Uw waarheid. U hebt een grotere interesse in mij dan ik in mezelf heb; daarom geef ik me over aan U. Ik ben bereid om te doen wat u van mij vraagt; ik sta gereed om de door u verlangde beelddrager te zijn . O, gezegende Heere! Hebt u niet keer op keer tot mij gezegd: 'Ik ben de uwe, o ziel, om u te behouden; Mijn barmhartigheid is er om u te vergeven; Mijn bloed is er om u te reinigen; Mijn verdiensten zijn de uwe, om u te rechtvaardigen; Mijn gerechtigheid is de uwe om u te kleden; Mijn Geest is de uwe, om u te leiden; Mijn genade is er om u te verrijken en Mijn heerlijkheid is er om u te belonen!’ Daarom kan ik niet anders dan me overgeven aan U. Heere, hier ben ik. Doe met mij zoals het U goeddunkt. Ik weet dat het het beste is om me over te geven aan Uw wil, en om ‘Amen’ te zeggen op Uw waarheid!
Thomas Brooks (1608-1680) was een Brits Puriteins predikant. Op 7 juli 1625 startte hij als student aan het EmmanuelCollege te Cambridge. Dit college stond toen bekend als het puriteinse opleidingsinstituut. Na het beëindigen van zijn studie werd Brooks nog niet direct predikant. Over zijn werkzaamheden en woonplaats in die jaren tasten we nagenoeg in het duister. Ongeveer in het jaar 1640 werd hij tot predikant geordend. Naast zijn predikantschap legde hij zich toe op het schrijven van boeken, in totaal meer dan 50, voor die tijd een groot aantal. Het bekendste boek wat van zijn hand verscheen is: Precious Remedies Against Satan's Devices (Kostbare middelen tegen Satans listen). Uit dit boek is ook bovenstaand gebed genomen.

Commentaar

Als we dan niet van onszelf zijn, maar van de Heere, is het duidelijk van welke dwalingen we moeten wegvluchten, en waarop we al onze daden moeten richten. Wij zijn niet van onszelf; laat ons verstand en onze wil daarom geen invloed hebben op onze plannen en daden. Wij zijn niet van onszelf; laat het daarom ons doel niet zijn om te zoeken naar wat voor onszelf aangenaam is. Wij zijn niet van onszelf; laten we afzien van onszelf en van alles wat van ons is, voor zover het mogelijk is. Nee, het is precies andersom, wij zijn van God; laten we dus voor Hem leven en sterven . Wij zijn van God; laat daarom Zijn wijsheid en Zijn wil al onze daden bepalen. Wij zijn van God; laat daarom alle facetten van ons leven gericht zijn op Hem als ons enige wettige doel. O, hoeveel winst heeft die mens geboekt die afstand heeft gedaan van de heerschappij en de zeggenschap van zijn eigen verstand, nadat hij geleerd had dat hij niet van zichzelf was en dat hij het allemaal in Gods hand mocht leggen. Want zo zeker als het te rade gaan bij ons eigen belang de ziekte is die ons te gronde zal richten, zo zeker is de enige veilige haven van redding om nergens wijs in te willen zijn en zelf niets te willen dan alleen maar de leiding van de Heere te volgen.

Gebed Kinderen

Heere God, wij zijn van U. Wij weten dat U meer om ons geeft dan wij om onszelf geven. Wij geven ons helemaal aan U over en zijn bereid om voor U te leven. We zijn gereed om te worden die U wilt die wij zijn zullen. We weten dat het onze enige hoop is om bij U te horen. Ja, U alleen. Amen.
Dat we niet van ons zelf zijn, maar God toebehoren.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q1 Vorige vraag
    Vorige vraag