Aangezien niemand de wet kan houden, wat is dan de bedoeling daarvan?


Opdat wij de heilige natuur en de wil van God kennen, en de zondige natuur en de ongehoorzaamheid van onze harten, en daarmee onze behoefte aan een Verlosser. Ook onderwijst  de wet  ons en spoort ons aan om een waardig leven te leven voor onze Verlosser.


Romeinen 3:20

Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

Gebed Volwassenen

Moge de Heere zich steeds meer aan ons openbaren in de verschijning van Zijn Zoon, Jezus Christus, en de kracht van Zijn genade verheerlijken en in Zijn warme barmhartigheid ons bemoedigen; ons ervan overtuigen, dat vanaf het ogenblik dat Hij ons heeft opgenomen in het genadeverbond, Hij ons niet zal verwerpen op grond van die verdorvenheden - die verdorvenheden die ons verachtelijk maken in eigen ogen en die Zijn Geest verdriet doen. Moge de Heere dit toevoegen aan Zijn andere genadegaven. Heere, laat de overwinningskracht van Uw Geest in ons een getuigenis zijn van de waarheid dat Uw genade begonnen is met zijn werk, en een belofte van de uiteindelijke overwinning, op dat moment dat Hij alles in allen zal zijn, in al het Zijne, voor alle eeuwigheid. Amen!
Richard Sibbes (1577-1635) was een Engels puriteinse theoloog. Sibbes was in Londen bekend in het begin van de 17e eeuw als "de Hemelse Dokter Sibbes." Hij preekte in Gray's Inn te Londen en Master of Catherine Hall te Cambridge. Zijn meest bekende werk is The Bruised Reed and Smoking Flax.
Bron: “The Bruised Reed and Smoking Flax” in The Works of the Reverend Richard Sibbes, Volume 1 (Aberdeen: Chalmers, 1809), 80.

Commentaar

God gaf na de belofte aan Abraham, de wet aan Mozes. Waarom? Simpelweg omdat hij eerst de dingen slechter moest maken voordat hij ze beter kon maken. De wet ontmaskerde de zonde, tartte de zonde en veroordeelde de zonde. Het doel van de wet was om het fatsoen van de mens te ontmaskeren en openbaar te maken wat hij werkelijk is - zondig, opstandig, schuldig, onder het oordeel van God, en hulpeloos om zichzelf te redden. En de wet moet vandaag de dag nog steeds de gelegenheid krijgen haar door God gegeven werk te doen. Een van de grote fouten van de hedendaagse kerk is de tendens de zonde en het oordeel af te zwakken. We moeten nooit de wet omzeilen en rechtstreeks naar het evangelie gaan. Dat te doen is het plan van God in de Bijbelse geschiedenis tegenspreken. Niemand heeft ooit het evangelie op prijs gesteld voordat de wet eerst aan de mens duidelijk gemaakt heeft wie hij in zichzelf is. Pas tegen de inktzwarte duisternis van de nachtelijke hemel beginnen de sterren te verschijnen, en het is alleen tegen de donkere achtergrond van de zonde dat het evangelie schittert. Pas als de wet ons heeft gekneusd en geslagen zullen we toegeven dat onze behoefte ligt bij het evangelie om onze wonden te verbinden. Pas als de wet ons heeft gearresteerd en gevangengenomen zullen we verlangen dat Christus ons bevrijd. Pas als de wet ons heeft veroordeeld en gedood zullen we een beroep doen op Christus voor rechtvaardiging en leven. Pas als de wet ons zover heeft gekregen dat we wanhopen aan onszelf zullen we ooit geloven in Jezus. Pas als de wet ons heeft vernederd tot de hel zullen ons keren tot het evangelie om ons op te heffen naar de hemel.
John Stott (1921-2011) is een Engels Anglicaanse predikant die gedurende vele jaren gediend heeft als rector aan de All Souls Church in Londen. Stott was een van de belangrijkste ontwerpers van het Lausanne Covenant (1974). Hij schreef veel boeken waaronder Why I Am a Christian en The Cross of Christ.
Bron: The Message of Galatians in The Bible Speaks Today Series (London and Downers Grove: IVP, 1968), 93.
Nadere informatie “Law in Action” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Heere, wij bidden dat we U meer en meer mogen zien door het gezicht van Uw Zoon, Jezus Christus. We bidden dat we meer van Uw heilige natuur mogen begrijpen en dat we meer mogen treuren om de zondige natuur van ons hart. En wij bidden of U ons zou willen aanmoedigen en overtuigen van onze behoefte aan een Verlosser, en dat Christus die Verlosser is. Amen.
Opdat wij de heilige natuur van God kennen, en de zondige natuur van onze harten, en daarmee onze behoefte aan een Verlosser.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q15 Vorige vraag
    Vorige vraag