Kan iemand de wet van God volkomen houden?


Sinds de zondeval is er geen mens meer in staat geweest de wet van God volkomen te houden, maar de wet wordt voortdurend overtreden in gedachten, woorden en daden.


Romeinen 3:10-12

10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.

Gebed Volwassenen

O Gij, wiens naam Immanuël is, onze Soevereine God: genade is uitgestort op Uw lippen, en barmhartigheid en vergeving zijn van U, ook al zijn wij tegen U in opstand gekomen. Wij, die het niet meer waard zijn ‘Uw knechten’ genoemd te worden, smeken U om onze overtredingen weg te nemen. Wij belijden dat U het recht hebt ons hiervoor te verwerpen, maar doe het niet om Uw Naams wil. Onze wijsheid is vergaan, onze macht is weg , noch hebben we iets in onszelf dat we van onszelf mogen noemen dan slechts de zonde, en het schaamrood op ons gezicht vanwege de zonde. Heb medelijden met ons, O Heer, heb medelijden met ons.
John Bunyan (1628–1688) stond bekend als de filosoof van Elstow. Bunyan onderging een radicale bekering en werd een voorname puriteinse prediker. Toen zijn populariteit groeide werd Bunyan steeds meer een doelwit van laster en smaad en uiteindelijk werd hij gevangen genomen. Tijdens zijn tijd in de gevangenis is hij aan zijn bekendste werk begonnen The Pilgrim's Progress (De Christenreis) waarvan de eerste druk in 1678 verscheen.
Bron: The Westminster Collection of Christian Prayers, door Dorothy M. Stewart (Louisville: John Knox, 2002), 49.

Commentaar

Het gaat als met een reiziger die onderweg in een zware storm met onweer en regen terecht komt en die onmiddellijk de weg verlaat om een huis of boom als schuilplaats te zoeken. Toch is dit voor hem geen reden om zijn reis op te geven; zodra de storm over is keert hij terug op zijn pad en vervolgt hij zijn reis. Evenzo is het met mensen die gebonden zijn aan de zonde: de wet komt uit de hemel tot hen in een storm van donder en bliksem en beangstigt en belemmert hen onderweg; dit zorgt tijdelijk voor een andere koers; ze geven zich over aan het gebed of proberen hun leven te beteren, ze proberen zich te beschermen tegen de storm van toorn die hun geweten overvalt en waarvoor zij bang zijn. Maar zijn ze echt stilgezet? Zijn hun principes veranderd? Helemaal niet; zodra de storm voorbij is, keren zij terug naar hun oude levenspad, weer in dienst van de zonde. Laten we nooit denken dat onze strijd tegen de zonde, het kruisigen ervan, het afsterven eraan en het overmeesteren ervan, ten einde is. Haar woonplaats is niet te doorgronden; en wanneer we denken dat we de zonde definitief hebben overwonnen, zijn er toch nog enkele achtergebleven restanten die we onbewust over het hoofd hebben gezien. Vele overwinnaars zijn na hun overwinning door hun zorgeloosheid te gronde gericht; en velen zijn na grote successen tegen deze vijand geestelijk verwond. Er rest ons geen andere weg dan de zonde eindeloos in zijn natuurlijke en ondoorgrondelijke woonplaats te blijven achtervolgen.
John Owen (1616-1683) was een Engels puriteinse theoloog. Owen ging op 12 jarige leeftijd naar de Universiteit van Oxford en behaalde op 19 jarige leeftijd zijn M.A. (Master of Arts). Jaren later werd hij benoemd tot vice-president van de universiteit. Hij schreef vele en omvangrijke werken, waaronder historische verhandelingen over religie en diverse studies over de Heilige Geest.
Bron: “The Nature, Power, Deceit, and Prevalency of the Remainders of Indwelling Sin in Believers” in The Works of John Owen, bewerkt door Thomas Russell, Volume XIII (London: Richard Baynes, 1826), 200–201, 26.
Nadere informatie: “Original Sin” in Concise Theology, door J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Oppermachtig God, wij zijn in opstand gekomen tegen u en zijn het niet waard Uw kind genoemd te worden. Maar U bent barmhartig en vergevingsgezind. Heb medelijden met ons, Heer. We bidden of U onze zonden wilt vergeven. We weten dat U ons vanwege onze zonden kunt afwijzen, maar om Jezus wil bidden wij U dat niet te doen. Amen.
Sinds de zondeval is er geen mens in staat geweest de wet van God volkomen te houden.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q13 Vorige vraag
    Vorige vraag